№54-2016

Энергия хәрәкәткә китерә

Проектлар методы аша укучыларның иҗади фикерләвен үстерү

Балалар уеннары

Техник иҗаттан тәм табып

Круговорот воды в природе

«Чын дус нинди була?» темасы буенча лексик һәм грамматик күнекмәләрне үстерү

Современный подход к происхождению татар в трудах С.Алишева

Түбән Камам, һәйкәл куям сиңа сүзләрдән…

Кайсы төркем укучылары көчлерәк?

«Ашханәдә» темасы буенча лексик-грамматик материалны ныгыту