Татар теленнән арадаш контроль кисем үрнәге

№70

(Рус мәктәбе   рус төркеме өчен. I сыйныф)

 Гөлназ НИЗАМИЕВА,

Казан шәһәре, Совет районы 156 нчы урта гомуми белем бирү мәктәбенең 

татар теле һәм  әдәбияты укытучысы

арадаш контр. эш тест 1 кл. р.гр. (2) Word Документ