7 саны һәм 7 цифры. 7 санының составы

(Акыл үсеше түбән укучылар өчен математикадан дәрес конспекты. 1 нче сыйныф.)

 Гөлфия ХАФИЗОВА,

Саба сәламәтлек мөмкинлекләре чикле укучылар интернат –мәктәбенең укытучы-дефектологы

Хафизова Г.Р. – Word документ